Coach Vanja Storetvedt

Eg er utdanna NLP Coach ved Ålreit Coaching & Kompetansesenter.

Gjennom livserfaring og mange år som prosjektleiar, har interessa auka for mennesket si evne til å påverke eiga utvikling og endring gjennom tenke- og veremåte.

Har du mål eller endring du ynskjer å jobba mot, eller kjenner du på ubalanse i livet?

Eg tilbyr ein framtidsorientert, løysingsfokusert og målretta coaching prosess.

Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande samtale om kva eg kan tilby.

Eg leiar prosessen med mål om at:

– spørsmåla mine og svara dine kartlegg kvar du er, og kva som er målet ditt.

– du finn din motivasjon.

– du finn kva ressursar du har, og kva du treng for å oppnå målet ditt.

– du får verktøy til utvikling og endring.

Aktuelle Tema:

  • Motivasjon
  • Åtferdsendring
  • Tilstandsstyring
  • Stresshandtering
  • Livsstils endring
  • Veg-val
  • Kommunikasjon

TLF: 926 926 77

vanja@mylcoaching.no

Pris 2023

650 kr pr time (60 min)

Prosess 3000 kr (5 timer)